V letu 2018 bomo začeli z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v Občinskem prostorskem načrtu za območje občine Šentilj. Vse zainteresirane občane in druge lastnike zemljišč pozivamo, da podajo pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča na novem obrazcu. Obrazec za pobudo bo dostopen na sedežu občine Šentilj in na spletni strani – povezava –  po 01.01.2018.

Pri spremembi in dopolnitvi Občinskega prostorskega načrta za območje občine Šentilj bodo upoštevane samo tiste pobude, ki bodo oddane med 01.01.2018 in 31.08.2018 na novem obrazcu.