V Obvestili smo napovedali, da bo že z začetkom marca stekel potniški promet in da bodo dela ob železniški postaji zaključena.

Opazili smo, da informacija ni bila točna, zato se vam opravičujemo.

DRSI, ki je naročnik del, nam je posredoval naslednje pojasnilo: »Na podlagi podpisane pogodbe med naročnikom in izvajalcem del JV Pomgrad, ŽGP, GGD in GH je bil izvajalec uveden v delo konec junija 2018. Skladno s podpisano pogodbo je rok za dokončanje vseh del 14 mesecev, kar pomeni, da se pogodbeni rok, v katerem morajo biti dokončana vsa dela, izteče avgusta 2019. Večina del vezanih na popolno zaporo železniškega prometa je bila izvedenih v obdobju od 26.10. – 15.12.2018. Po tem obdobju se je pričelo z urejanjem preostalih del, med drugim tudi postajne infrastrukture. Na postaji Šentilj je tako predvideno, da se z dnem 15.03.2019 začne z uvajanjem lokalnega potniškega prometa vendar na začetku v omejenem obsegu. Glede na trenutno stanje izvedenih del bo 15.03.2019 za potnike odprt zgolj peron ob tiru št.1. Dokončna ureditev perona ob tiru št. 3 vključno z ureditvijo nadstrešnic na obeh peronih ter dokončanje podhoda z vgradnjo dvigal in predaja potnikom je predvidena v juliju 2019.«

K temu pojasnilu dodajamo še, da smo odgovorne opozorili tudi na nedostopnost do železniške postaje kljub vzpostavitvi prometa. Dodatno so nam sporočili, da bo predvidoma sredi tega tedna omogočen prevoz s kombijem z ene strani Šentilja na drugo oz. do železniške postaje. Dan pred tem vas bomo obvestili tudi mi.