Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del območja EUP Š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah:

Povzetek za javnost

Situacija

Občina Šentilj naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPPN) za del območja EUP Š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah. Gradivo bo od vključno 4.3.2019 do 3.4.2019 javno razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, v času uradnih ur.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del območja EUP Š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah bo v sredo, 3.4.2019 ob 16.00 uri v prostorih Občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah – 2.nad.

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP Š-36 V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH