Vse zavezance za plačilo turistične in promocijske takse obveščamo, da naj takso plačajo na račun številka SI56 0131 8845 0000 015.