Občina Šentilj pričenja s postopkom zbiranja vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 (na podlagi sklepa RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, št. 844-20/2017-103-DGZR z dne 18/7/2017). Vloge sprejemamo do 31/8/2017. Vlogo – obrazec 2 – lahko dobite na sedežu Občine Šentilj ter na spletni strani Občine Šentilj: www.sentilj.si.

Vloge se oddajo na sedežu Občine Šentilj.

OBRAZEC