Upravna enota Pesnica obvešča, da Krajevni urad Šentilj za stranke ne bo posloval v sredo, 28. 2. in v ponedeljek 5. 3.