Upravna enota Pesnica obvešča, da Krajevni urad Šentilj v času od 07. do 23. marca 2018 ne bo posloval za stranke.