Upravna enota Pesnica obveščamo vas, da Krajevni urad Šentilj v času od 2. 7. 2018 do 14. 9. 2018 ne bo posloval za stranke.

Obvestilo.