Spoštovani,

Seznanjamo vas, da izvajalci nastanitvene dejavnosti morajo obstoječe nastanitvene obrate vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO), najkasneje do 28. 2. 2018 prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES. AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil tudi novi sistem e-Turzem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za namen vodenja evidence gostov, za namen poročanja o gostih in prenočitvah, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Več v priloženem obvestilu.

Obvestilo o vzpostavitvi Registra nastanitvenih obratov in nove spletne aplikacije eTurizem