Na podlagi inšpekcijskega nadzora, z dne 26. 6. 2018, je bilo občini Šentilj z opozorilom izrečena prepoved uporabe neustreznega priključka občinske ceste JP 892 51 na regionalno cesto R2-438 odsek 1306 v km 6,342 desno, izven naselja Senica ob Muri z rokom do konca junija 2018. V zadevi  se je vzdrževalcu ceste izdal začasni ukrep zavarovanja reg. ceste.

Priključek na glavno cesto bo v celoti neprevozen.