S podjetja Pomgrad-cestno podjetje d.d. smo prejeli obvestilo o pričetku popolne zapore predvidoma dne 27.06.2018 na odseku 1288 Lenart – Trate od km 5+070 do 9+525 zaradi izvedbe reciklaže voziščne konstrukcije in asfaltiranja vozišča.

Promet bo v času popolne zapore predvidene do 20 dni potekal po označenih obvoznih cestah čez center Svete Ane.

OBVESTILO