Objavljamo obvestilo za lastnike gozdov (katastrske občine: Šentilj v Slov. goricah, Kaniža, Ceršak, Selnica ob Muri, Srebotje, Sladki Vrh, Šomat, Ploderšnica, Zg. Velka, Sp. Velka, Trate, Zg. Dražen Vrh) Zavoda za gozdove Maribor – Območna enota Maribor: