Spoštovani občani,

sporočamo vam, da so pred 5. uro zjutraj začeli z delom vsi  izvajalci zimske službe z vsemi razpoložljivimi vozili. Prav v tem času so se padavine najbolj okrepile.

Do zastojev prihaja po celotni državi. Prioriteno se zmeraj zagotavlja prevoznost avtocest, regionalnih cest, potem pa lokalnih in na koncu javnih poti. Glede na to, da je veliko zastojev na regionalnih cestah, so posledično tudi za vozila zimske službe druge ceste lahko nedostopne.

Zagotavljamo vam, da bomo v čim krajšem možnem času uredili prevoznost cest in poti tako, kot nam razmere trenutno dopuščajo.

Voznikom ob tem svetujemo, da se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme, vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na cesti.

Prosimo vas za razumevanje in strpnost.