Krajevni urad Šentilj obvešča, da v času med 27. 12. 2017 in 3. 1. 2018 ne bo posloval za stranke.