Občinski svet

Občinski svet Občine Šentilj so na podlagi 18. člena ZLV izvoljeni kandidati po kandidatnih listah kot sledi:

LISTA ŽUPANA ŽVABA

Andreja FERK

Kontakt: andreja.ferk@sentilj.si

Blaž IGNATIJEV

Kontakt: blaz.ignatijev@sentilj.si

Mitja KAURAN

Kontakt: mitja.kauran@sentilj.si

dr. Silvo KODER

Kontakt: silvo.koder@sentilj.si

mag. Aleksandra MUSTER

Kontakt: aleksandra.muster@sentilj.si

Darinka SCHMIRMAUL

Kontakt: darinka.schmirmaul@sentilj.si

Lidija ŠARIĆ

Kontakt: lidija.saric@sentilj.si

Rok VNUK

Kontakt: rok.vnuk@sentilj.si

 

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Bojan BELNA

Kontakt: bojan.belna@sentilj.si

Kristijan KVAS

Kontakt: kristjan.kvas@sentilj.si

Irena LUBEJ PANASOV

Kontakt: irena.lubej.panasov@sentilj.si

Marijan POJBIČ

Kontakt: marijan.pojbic@sentilj.si

Hilda ROMIČ

Kontakt: hilda.romic@sentilj.si

Anja UNGER

Kontakt: anja.unger@sentilj.si

 

LISTA ZA POVEZOVANJE IN RAZVOJ

Stanko FERK

Kontakt: stanko.ferk@sentilj.si

Branko KITEL

Kontakt: branko.kitel@sentilj.si

 

GIBANJE ZA NAPREDEK OBČINE ŠENTILJ

Boris BEZJAK

Kontakt: boris.bezjak@sentilj.si

 

NESTRANKARSKA LISTA OBČANOV

mag. Vladimir MAHER

Kontakt: vlado.maher@sentilj.si

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentilj

 • mag. ALEKSANDRA MUSTER – predsednica
 • MARIJAN POJBIČ – namestnik predsednice
 • LIDIJA ŠARIĆ
 • VLADIMIR MAHER
 • STANKO FERK

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za gospodarstvo in turizem

 • BOJAN BELNA – predsednik
 • DARINKA SCHMIRMAUL – nam. predsednika
 • STANKO FERK
 • BLAŽ IGNATIJEV
 • TADEJ FRIŠ
 • FRANC ZVER
 • TAMARA TOMAŽIČ

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za kmetijstvo

 • LIDIJA ŠARIĆ – predsednica
 • KRISTIJAN KVAS – nam. predsednice
 • mag. ALEKSANDRA MUSTER
 • VESNA SIRK
 • FRANC FRAS

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 • BORIS BEZJAK – predsednik
 • mag. VLADIMIR MAHER – nam. predsednika
 • BOJAN BELNA
 • ANDREJA FERK
 • LEON FRIŠ

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za nadzor izvajanja nalog občinskega programa varnost

 • KRISTIJAN KVAS – predsednik
 • ANDREJA FERK – nam. predsednika
 • BORIS FURLAN

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

 • mag. ALEKSANDRA MUSTER – predsednica
 • BORIS BEZJAK – nam. predsednice
 • ANJA UNGER
 • VIKTOR VAJNGERL
 • MARIJA JANŽEK

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za požarno varnost in civilno zaščito

 • mag. VLADIMIR MAHER – predsednik
 • ANDREJA FERK – nam. predsednika
 • KRISTIJAN KVAS
 • IGOR MARINIČ
 • MILAN KOJC

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za preventivo v cestnem prometu

 • BRANKO KITEL – predsednik
 • HILDA ROMIČ – nam. predsednika
 • DARINKA SCHMIRMAUL
 • LIDIJA GRUBELNIK
 • UROŠ VAJNHANDL

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za socialo, zdravstvo in mladino

 • dr. SILVO KODER – predsednik
 • HILDA ROMIČ – nam. predsednika
 • ANJA UNGER
 • JANA SPEVAN
 • ANJA ZAFOŠNIK

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za šport

 • MARIJAN POJBIČ – predsednik
 • MITJA KAURAN – nam. predsednika
 • BLAŽ IGNATIJEV
 • dr. SILVO KODER
 • TOMAŽ PREGL
 • BOJAN PEHAN
 • JANI DEBELJAK

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Komisija za varstvo okolja

 • ANDREJA FERK – predsednica
 • IRENA LUBEJ PANASOV – nam. predsednice
 • TAMARA TOMAŽIČ

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Statutarno-pravna komisija

 • mag. VLADIMIR MAHER – predsednik
 • LIDIJA ŠARIĆ – nam. predsednika
 • IRENA LUBEJ PANASOV
 • MARINA VERČIČ
 • STANISLAV ŽEBELA

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2018 – 2022)

Zapisniki sej (mandatno obdobje 2014 – 2018)

 

Občinska volilna komisija

 • MAJA KRSNIK, predsednica
 • ŠTEFAN JAMBROŠIČ, nam. predsednice
 • ALJA PLOŠNIK – članica
 • JAN BAUMAN – član
 • KARL MEIER – član
 • IGOR MARINIČ – nam. člana
 • MIHAELA HABJANIČ – nam. člana
 • GREGOR FRAS – nam. člana

 

Uredniški odbor GLASILA občine Šentilj 

 • ANDREJA PLOJ – odgovorna urednica
 • NIKA VAJNHANDL
 • SUZANA GROBELŠEK
 • TINA TRNJAR JAMBROŠIČ
 • STANISLAV VRTIN
 • DANICA FERK
 • DARJA FARASIN

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close