Občinski svet

Občinski svet Občine Šentilj so na podlagi 18. člena ZLV izvoljeni kandidati po kandidatnih listah kot sledi:

 

NEODVISNA LISTA ŠTEFANA ŽVABA

Franc Perko

Kontakt: franc.perko@siol.net

Alenka Ahman

Kontakt: alenka.ahman@guest.arnes.si

Namestnica predsednice Komisije za socialo, zdravstvo in mladino

Namestnica predsednice Komisije za nadzor izvajanja nalog občinskega programa varnost

Viktor Vajngerl

Kontakt: vajngerl.v@gmail.com

Namestnik predsednika Komisije za požarno varnost in civilno zaščito

Namestnik predsednice Komisije za preventivo v cestnem prometu

Član Komisije za gospodarstvo in turizem

Član Komisije za šport

 

Marko Branisel

Kontakt: marko.branisel@gmail.com

 

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Damjan Vidovič

Kontakt: damjan.vidovic@triera.net

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentilj

Član Komisije za šport

Bojan Belna

Kontakt: belnabojan@gmail.com

Predsednik Komisije za komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Hilda Romič

Kontakt: hilda.romic@ario.net

Predsednica Komisije za socialo, zdravstvo in mladino

Kristijan Kvas

Kontakt: kristijankkvas@gmail.com

Predsednik Komisije za požarno varnost in civilno zaščito

Predsednik Komisije za šport

 

HEDLOVA LISTA

Dušan Hedl

Kontakt: hedldusan@gmail.com

Predsednik Komisije za gospodarstvo in turizem

Član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentilj

Član Komisije za komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 

NESTRANKARSKA LISTA OBČANOV

mag. Vladimir MAHER

Kontakt: vlado.maher@sentilj.si

Namestnik predsednika Komisije za šport

Dorica Jančič

Kontakt: dora.jancic@siol.net

Namestnica predsednice Komisije za varstvo okolja

Namestnica predsednice Komisije za varstvo okolja

Namestnica predsednice Statutarno-pravne komisije

Članica Komisije za gospodarstvo in turizem

 

NESTRANKARSKA LISTA ANDREJA KORENA

Jožef Hamler

Predsednik Komisije za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentilj

Član Komisije za kmetijstvo

Janez Kikl

Kontakt: janez.kikl6@gmail.com

Namestnik predsednika Komisije za komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

Stanislav Lesjak

Kontakt: stanislav.lesjak@siol.net

Namestnik predsednika Komisije za gospodarstvo in turizem

Namestnik predsednika Komisije za kmetijstvo

Član Komisije za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Član Komisije za preventivo v cestnem prometu

 

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Anton Perko

Predsednik Komisije za kmetijstvo

Član Komisije za komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Dragica Kraner

Predsednica Komisije za preventivo v cestnem prometu

Članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentilj

Članica Komisije za požarno varnost in civilno zaščito

Članica Komisije za socialo, zdravstvo in mladino

 

SAMOSTOJNI SVETNIKI

Suzana Grobelšek

Kontakt: suzana.grobelsek@gmail.com

Predsednica Komisije za nadzor izvajanja nalog občinskega programa varnost

Predsednica Komisije za varstvo okolja

Predsednica Statutarno-pravne komisije

Namestnica predsednika Komisije za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Vesna Vandur

Kontakt: vesnavandur@gmail.com

Članica Statutarno-pravne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentilj

Damjan Vidovič, predsednik

Jožef Hamler, nam. predsednika

Dušan Hedl

Dorica Jančič

Dragica Kraner

Zapisniki sej

 

Komisija za gospodarstvo in turizem

Dušan HEDL, predsednik

Stanislav LESJAK, nam. predsednika

Viktor VAJNGERL

Dorica JANČIČ

Peter NIKL

Sirk VESNA

Srečko HEDL

Zapisniki sej

 

Komisija za kmetijstvo

Anton PERKO, predsednik

Jožef HAMLER, nam. predsednika

Hilda ROMIČ

Branko KOKOL

Stanislav GORJUP

Zapisniki sej

 

Komisija za komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Bojan BELNA, predsednik

Janez KIKL, nam. predsednika

Dušan HEDL

Jožef FERK

Anton PERKO

Zapisniki sej

 

Komisija za nadzor izvajanja nalog občinskega programa varnost

Suzana GROBELŠEK, predsednica

Alenka AHMAN, nam. predsednice

Robert TIŠLER

Zapisniki sej

 

Komisija za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Jožef HAMLER, predsednik

Suzana GROBELŠEK, nam. predsednika

Stanislav LESJAK

Lilijana VOGLAR

Marjanca VRTIN

Zapisniki sej

 

Komisija za požarno varnost in civilno zaščito

Kristijan KVAS, predsednik

Viktor VAJNGERL, nam. predsednika

Dragica KRANER

Andrej KMETIČ

Franc POLANEC

Zapisniki sej

 

Komisija za preventivo v cestnem prometu

Dragica KRANER, predsednica

Viktor VAJNGERL, nam. predsednice

Stanislav LESJAK,

Franc POLANEC

Igor MARINIČan.

Zapisniki sej

 

Komisija za socialo, zdravstvo in mladino

Hilda ROMIČ, predsednica

Alenka AHMAN, nam. predsednice

Dragica KRANER

Irena LUBEJ PANASOV

Boštjan METHANS

Zapisniki sej

 

Komisija za šport

Kristijan KVAS, predsednik

mag. Vladimir MAHER, nam. predsednika

Viktor VAJNGERL

Damjan VIDOVIČ

Lea RADEŠIČ

Tomaž PREGL

Aljoša HORVAT

Zapisniki sej

 

Komisija za varstvo okolja

Suzana GROBELŠEK, predsednica

Dorica JANČIČ, nam. predsednice

Katja LEOPOLD

Zapisniki sej

 

Občinska volilna komisija

Vanja JELEN POLANC, predsednica

Aleš PODBREŽNIK, nam. predsednice

Samo IGNATIJEV

Ivanka POLANEC

Rudolf EBERLINC

Anja HUJDEC

Sandi KOPRIVC

Bojan GROBELŠEK

Zapisniki sej

 

Statutarno-pravna komisija

Suzana GROBELŠEK, predsednica

Dorica JANČIČ, nam. predsednice

Vesna VANDUR

Jože VELTRUSKY

Štefan JAMBROŠIČ

Zapisniki sej

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close