Občinska uprava

Bogdana PRIBEVSKI

Kontakt

Tel: +386 2 650 62 04

bogdana.pribevski@sentilj.si


Rojena leta 1975 na Zgornji Velki. Kasneje živela na Tratah, v Sladkem Vrhu, zadnjih 15 let z možem in dvema hčerkama v Šentilju.

 

IZOBRAZBENA POT

Po maturi študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani in potem na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Diplomirala leta 2002 na oddelku za slovanske jezike in književnosti.

 

PODROČJE DELA IN ZAPOSLITVE

Že pred diplomo zaposlena na Srednji strojni šoli v Mariboru, kasneje pa še na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Mariboru, OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju, III. gimnaziji v Mariboru, pri zasebnem podjetniku, dodatno še na DOBI (Evropsko poslovno izobraževalno središče Maribor), kadrovskem inženiringu Impola, ZKD občin Kungota, Pesnica in Šentilj, NMS Straß v Avstriji in na Univerzi v Gradcu.

 

VEŠČINE IN DODATNA IZOBRAŽEVANJA

Ob rednem strokovnem izobraževanju je precej znanja pridobila na področju načrtovanja, organizacije in motivacije, področju izobraževanja odraslih in organizacije jezikovnih tečajev, seminarjev in projektov v sodelovanju z inštituti, zavodi in društvi, tudi izven meja, predvsem na temo slovenske kulture in identitete. V zadnjem času tudi vsa dodatna izobraževanja na področju upravnega vodenja.

 

AKTIVNOSTI, DOSEŽKI

Ob rednem delu vsaj 20 let delovanja v ljubiteljski kulturni dejavnosti kot aktivna oblikovalka kulturnega in društvenega življenja (več kot 100 kulturnih dogodkov letno, večji prireditveni projekti: vstop Slovenije v EU v sodelovanju z Avstrijo), sodelovala s številnimi javnimi osebnostmi pri pripravi govorov in javnega nastopanja, pa kot svetovalka ene izmed poslanskih skupin DZ RS za pregled obstoječe domače in tuje zakonodaje s področja družbenih dejavnosti ter pregled predlogov sprememb; priprava in urejanje gradiva za izdajo različnih zbornikov. Dosežki na področju dela v izobraževanju.

 

    DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE  BOGDANA PRIBEVSKI

T: 02 650 62 04

E: bogdana.pribevski@sentilj.si

TAJNIŠTVO ŽUPANA INES JURIĆ

T: 02 650 62 21

E: ines.juric@sentilj.si

SPREJEMNA PISARNA VERA DRAJZIBNER

T: 02 650 62 08

E: vera.drajzibner@sentilj.si

TINA CEHNER

T: 02 650 62 08

E: tina.cehner@sentilj.si

                    PRAVNE                     ZADEVE JASNA PLETERŠEK

T: 02 650 62 13

E: jasna.pletersek@sentilj.si

GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KMETIJSTVO,  FINANCE IN PRORAČUN PETRA PUCKO

T: 02 650 62 11

E: petra.pucko@sentilj.si

DRUŽBENE DEJAVNOSTI, TURIZEM IN GOSTINSTVO NATAŠA VOUK

T: 02 650 62 09

E: natasa.vouk@sentilj.si

RAČUNOVODSTVO TINA REPINA

T: 02 650 62 12

E: tina.repina@sentilj.si

OKOLJE IN PROSTOR, KOMUNALA NIVES ERZNOŽNIK

T: 02 650 62 20

E: nives.erznoznik@sentilj.si

OKOLJE IN PROSTOR, KOMUNALA MIROSLAV ANŽEL

T: 02 650 62 22

E: miroslav.anzel@sentilj.si

OKOLJE IN PROSTOR,  KOMUNALA VALERIJA PRIMOŽIČ

T: 02 650 62 19

E: valerija.primozic@sentilj.si

OKOLJE IN PROSTOR,  KOMUNALA, POSLOVNI PROSTORI VOJKO TITAN

 T: 02 650 62 18

E: vojko.titan@sentilj.si


Sergej Rebernik

Danilo Pojbič

Vincenc Ploj

Miran Alt

Bojan Kolar

Mojca Horvat

Jolanda Šauperl


Seznam uradnih oseb Občinske uprave Občine Šentilj, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (15.6.2015)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (15.12.2015)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (15.01.2016)

Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na delu (11.07.2016)

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu (11.07.2016)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (06.10.2016)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (30.11.2016)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (31.01.2017)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (20.02.2017)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (20.06.2017)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (06.07.2017)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj  (20. 09. 2017)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj  (15. 01. 2018)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj  (01. 03. 2018)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (09. 04. 2018)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (11. 06. 2018)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (07. 01. 2019)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šentilj (04.03.2019)

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close