OBČINSKA UPRAVA ČLANOM OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE (OVK) ZAGOTOVLJA VSO ADMINISTRATIVNO, TEHNIČNO IN DRUGO PODPORO 

Občinska uprava je  članom Občinske volilne komisije (OVK) zagotavila vso administrativno, tehnično in drugo podporo v skladu z veljavnimi predpisi. Posebej za OVK smo uredili tudi samostojno pisarno, ki ni neposredno v prostorih občinske uprave. Na voljo so službeni računalniki, telefoni. Zato zavračamo vse komentarje in podtikanja, da kakorkoli oviramo delo Občinske volilne komisije.

Pri imenovanju tajnika občinske volilne komisije je običajna praksa slovenskih občin, da to nalogo opravljajo direktorji občinskih uprav. Tudi v Šentilju je vsa leta bilo tako. Ravno v izogib insinuacijam o političnih imenovanjih in po dogovoru z direktorico občinske uprave Bogdano Pribevski nje nisem predlagal.

Po tem, ko med občinskimi uradniki ni bilo pripravljenih, ki bi ob vseh službenih obveznosti še dodatno opravljali naloge tajnika OVK, smo jih pozvali, da si OVK tajnika najde sama.
Predsednica Vanja Jelen Polanc je predlagala takrat zaposleno na MO Maribor Matejo Cekić, ki pa je v času do potrditve zasedla mesto v.d. direktorice mestne uprave Maribor.  OVK je Matejo Cekić potrdila, kasneje pa izrazila potrebo po imenovanju namestnika, saj tajnica na sedežu OVK ne more biti ves čas dosegljiva. Glede na naravo volilnih opravil je direktorica občinske uprave to vlogo, nadomeščanja tajnice v času njene odsotnosti, bila pripravljena prevzeti. OVK se s tem, uradno podanim predlogom, ni strinjala.  Takoj za tem, z zavedanjem, da so volilna opravila že v teku, sem predlagal Valerijo Primožič iz občinske uprave, ki se je s predlogom strinjala in tako postala namestnik tajnika OVK.

Občinska volilna komisija je samostojni in neodvisni organ, odgovornost za vsa volilna opravila je na predsednici in članih OVK. Svoje delo nemoteno opravljajo že od ponedeljka, 3. 9. 2018.

Štefan Žvab,
župan občine Šentilj