Datum objave: 08. 04. 2019

Predmet neposredne pogodbe je oddaja poslovnega prostora v najem, na naslovu Slovenska ulica 1, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, katastrska občina 564, številka stavbe 190, številka dele stavbe 10, v izmeri 20,80 m2, ki je v lasti Občine Šentilj do celote.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo najkasneje do 06. 05. 2019.

Več v priponki:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe