Z razglasitvijo Biosfernega območja Mura na letni konferenci programa UNESCO Človek in biosfera v Indoneziji, je tudi celotno naše območje ob mejni reki Muri razglašeno za najvrednejše območje narave. S tem so ustvarjeni pogoji uresničitvi vseh tistih projektov, ki so se začeli snovati po vzpostavitvi Čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, ki so ga ministri petih držav razglasili leta 2011.

Vsi idejni projekti Občine Šentilj vezani na Muro in območje ob njej pridobivajo s tem nove možnosti sofinanciranja s strani EU.

Vložili smo veliko dela, razmišljamo trajnostno in verjamemo, da bomo stvari lahko tudi uresničili.

Več informacij: https://www.rtvslo.si/okolje/novice/unesco-razglasil-biosferno-obmocje-mura/461687