Na včerajšnjem srečanju s krajani Ceršaka, zboru krajanov, je župan predstavil proračun Občine za naslednji dve leti. Zbralo se je okoli 140 krajanov, zanimale so ji še zmeraj ceste, pločniki, plazovi.

V nadaljevanju so predvsem želeli izvedeti, kaj je dosegla CIVILNA INICIATIVA ZA ZAPRTJE KOMPOSTARNE in kateri so naslednji koraki.

Predstavnica CI je nazorno povzela vse dosedanje aktivnosti in opozorila na pomanjkljivo delo državnih organov, inšpektorjev in na nekorektnost Občine v času, ko je še bilo mogoče preprečiti nastanek kompostarne. Že takrat je zbor krajanov temu ostro nasprotoval.

Občina ima pristojnosti na področju urejanja prostora. S občinskimi prostorskimi akti se dovoli ali ne, da se neka dejavnost na določenem območju sme opravljati.

Župan je zagotovil, da bo Občina storila vse v okviru zakonskih možnosti, da popravi napake, storjene pred desetletji