Župan se je danes sestal z Ireno Majcen, ministrico za okolje in prostor, jo seznanil z vsemi zahtevami Civilne iniciative proti kompostarni v Ceršaku. Strinjala se je, da je potrebno narediti vse, da se prebivalcem omogoči zdravo življenjsko okolje.