Medgeneracijski center

MEDGENERACIJSKI CENTER – URNIK ZA MESEC MAREC 2019

»Krajevno medgeneracijsko središče je izvirni sodobni model za sinergično povezavo vseh političnih in civilnih programov, služb, organizacij in drugega, kar je pomembno za tri področja življenja v tej skupnosti:
  • za razvoj in krepitev medgeneracijske solidarnosti in lepega sožitja vseh prebivalcev;
  • za aktivno in zdravo staranje upokojenske generacije;
  • za oskrbo in nego vseh, ki to potrebujejo zaradi starostne oslabelosti ali bolezni.

Poleg povezovanja obstoječih sil je poslanstvo medgeneracijskega središča tudi uvajanje in vodenje novih programov v skupnosti za ta tri področja, ki postajajo zaradi staranja prebivalstva prednostnega pomena v vsaki slovenski in evropski krajevni skupnosti.« (povzeto po: J. Ramovš (2012). Za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami. Ljubljana:Inštitut A. Trstenjaka).

Tem izhodiščem sledi tudi koncept razvoja Medgeneracijskega centra Šentilj. Njegov obstoj poziva k spremembi načina organiziranosti lokalne skupnosti in splošnega dojemanja starejših in staranja. Njegovo poslanstvo je v vključevanju in opolnomočenju vseh generacij, da se opredelijo, kako zadovoljiti potrebe, pričakovanja in želje na področju medgeneracijskega sobivanja v lokalnem okolju.

Kje deluje Center?

Center deluje v prostorih starega zdravstvenega doma, na naslovu Slovenska ulica 1. Morda za orientacijo, v isti zgradbi je tudi veterinarska ambulanta.

Komu je namenjen?

Center je namenjen:

– občankam  in občanom občine Šentilj,

– mlajši, srednji in upokojeni generaciji,

– obiskovalcem z raznovrstnimi izkušnjami, znanji, spretnostmi in sposobnostmi, z različnimi pričakovanji in pogledi,

– tistim,  ki jih zanima  le druženje, ali  tistim, ki želijo  morda aktivno sodelovati pri oblikovanju programov in dejavnosti, ali jih izvajati

– prostovoljcem,

– posameznikom, družinam, že organiziranim skupinam, ki prepoznajo možnost sodelovanja z Centrom.

 

Zakaj je bil ustanovljen?

Ustanovljen je bil za:

– dvig kakovosti življenja v občini. Tako je bila tudi poimenovana delovna skupina, znotraj katere je delovala skupina, ki je oblikovala začetno idejo  za delovanje Centra,

– povečanje aktivne socialne politiko občine,

– za izvajanja  raznovrstnih socialnih storitev in programov, za vse generacije, s poudarkom na zagotavljanju pogojev za kvalitetno življenje starejših v domačem okolju,

– za povezovanje različnih deležnikov v občini in pa tudi širše za razvoj trajnostnega, usklajenega in partnerskega delovanja občine;

z ciljem organizirat Center povezovanja  generacij.

 

Kako deluje Center?

Center deluje tako, da omogoča druženje, usposabljanje, oblikovanje socialne mreže, krepitev medsebojne pomoči, razvoj prostovoljstva ter  razvijanje medgeneracijskega sodelovanja. Njegovi snovalci, povezujemo dejavnosti  in programe različnih organizacij, društev in posameznikov v občini, pa tudi širše.

Vse  dnevne aktivnosti izvajajo prostovoljci. V glavnem prihajajo iz občine Šentilj.

V Centru deluje tudi Svetovalnica. Strokovno usposobljena prostovoljka pomaga posameznikom, ki izrazijo  to željo, poiskati odgovore na njihove socialne stiske ali jim npr. pomaga pri razumevanju odločb, pisanju vlog, interpretaciji raznih pravic ali zakonov ali priti do pomoči na ustreznih inštitucijah.

V Centru so navezali stike z DU Šentilj, Velka, Ceršak, Sladki Vrh; OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, VDC Polž; Zavodom Muzej norosti; z koordinatorji projekta Starejši za starejše; Domom  starejših Idila, če jih omenim samo nekaj.

Izkušnje izmenjujejo  s sorodnimi centri kot npr.: z Dnevnim centrom »Toti DCA Maribor«; Hišo vseh generacij v občini Kungota; Hišo sadežev Murski soboti.

Center je priložnost tudi za mlajše. S svojimi idejami lahko soustvarjajo programe in aktivnosti Centra ter tako pridobivajo dragocene izkušnje, morda tudi za svojo poklicno pot.

Center je odprt vse dni v tednu. Enkrat tedensko tudi v popoldanskem času. Urnik  delovanja  Centra je objavljen v Obvestilih, na spletni strani Občine; na portalu: »moja občina.si«, na FB strani Medgeneracijskega centra. V času delovanja je možno informacije dobiti tudi na številki: 051 658320, pri koordinatorki dnevnih aktivnosti.

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close