Obveščamo vas, da KRAJEVNI URAD ŠENTILJ, v času od 14. 5. do 25. 5. 2018 ne bo posloval za stranke.

Obvestilo: