Datum objave: 21. 05. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine v lasti Republike Slovenije v idealnem deležu do 23/96-tin in Občine Šentilj v idealnem deležu do 73/96-tin (skupaj torej celota 1/1) s  parc. št. *135, *136 in 88, vse k.o. 565 – Selnica ob Muri. Nepremičnina v naravi predstavlja zaokroženo posest, na kateri se nahaja stanovanjska stavba z naslovom Selnica ob Muri 23, 2215 Ceršak in gospodarski pomožni objekt. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 18. 6. 2018. Odpiranje ponudb bo potekala dne 20.6.2018 ob 9:00 uri.

Več v prilogah:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

OBRAZCI, IZJAVE