Datum objave: 21.12.2018

Predmet javnega zbiranja ponudb in ponudbena cena: Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Šentilj, ki so v uradnih evidencah vpisane z naslednjimi identifikatorji:

 Parcelna številka

Katastrska občina Površina v m2 Namen

263/3

582 – Štrihovec

1.586

Stavbno zemljišče

263/9 582 – Štrihovec 81

Stavbno zemljišče

Rok za prejem ponudb je do vključno 14. 1. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja ponudb. Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.

Vse informacije dostopne na povezavi: JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN