JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območjue stanovanje gradnje S7 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/08, 24/13, 6/14 in št. 9/17)

V času med 07. 03.2018 do 22.03.2018 bo gradivo javno razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, v času uradnih ur.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje S7 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah bo v sredo, 14. marca 2018 ob 15:30 v prostorih občinske uprave Občine Šentilj. 

Pripombe in predloge je možno poslati na naslov Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah s pripisom: OLN S7 Šentilj ali na elektronski naslov tajnistvo@sentilj.si ali jih podati ustno na zapisnik pri pristojni osebi občinske uprave.