Datum objave: 21. 11. 2018

Tloris pritličja

Tloris nadstropja

Datum objave: 19. 11. 2018

Več v prilogah:

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA IZVEDBO PROJEKTA »OPREMLJANJE RTS OB MEJNEM PREHODU V SLOVENIJI« za delovni sklop projekta Izvajanje (A.T1.1 OBNOVA IN OPREMLANJE PROSTORA)

Popis del

Idejni projekt

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki