Datum objave: 18. 10. 2018

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila Urejanje zelenih površin v Občini Šentilj

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

Datum objave: 22. 10. 2018

Popravek oz. dopolnitev