JAVNO NAROČILO “UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU”

Datum objave: 20. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU« (WORD dokument)

Datum objave: 10. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU«

Priloge: 

POPIS DEL_Ceršak

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki