Datum objave: 18. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA« – dopolnitev

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

Datum objave: 13. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA«

Priloge:

POPIS DEL_Velka

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Tehnična dokumentacija_JR igrišča

Tehnična dokumentacija_NN dovod

NAČRT_KARAKTERISTICNI PREREZ

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_KOMUNALNA SITUACIJA

NAČRT_OBSTOJEČE STANJE

NAČRT_PREREZI

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca