Datum objave: 18. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« – dopolnitev

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

Datum objave: 13. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« 

Priloge:

POPIS DEL_Šentilj

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_POSNETEK

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

NAČRT_ZUNANJA UREDITEV

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_PREREZI

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca