JAVNO NAROČILO »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ«

Datum objave: 20. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« (WORD dokument) 

Datum objave: 10. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« 

Priloge:

POPIS DEL_Šentilj

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_POSNETEK

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

NAČRT_ZUNANJA UREDITEV

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_PREREZI

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki