Datum objave: 07. 08. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – SANACIJA PLAZU IN OBNOVA JAVNIH POTI V OBČINI ŠENTILJ (word)

Datum objave: 30. 07. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – SANACIJA PLAZU IN OBNOVA JAVNIH POTI V OBČINI ŠENTILJ (pdf)

SKLOP 1 – 01_SIT_obst

SKLOP 1 – 02_GP-1

SKLOP 1 – 04_SIT_predlog

SKLOP 1 – 05_P-1

SKLOP 1 – 07_Izvleček_Armatura

SKLOP 1 – GP_101_XI_18_Zg.Velka_Obvoznica

SKLOP 1 – POPIS DEL S PREDIZMERAMI – PLAZ VELKA OBVOZNICA

SKLOP 1- 06_Armaturni_načrt

SKLOP 2 – Popis del – Svečane Firbas

SKLOP 3 – Popis del – Petek

SKLOP 4 – Popis del – Tomažič -Breg

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca