Datum objave: 18. 10. 2018

Več v prilogi:

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »OPREMLJANJE NAJDIŠČA – ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE V SLOVENIJI – KELTSKA POT«

POPIS DEL

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki