Datum objave: 04. 05. 2018

Razpisna dokumentacija

Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI

POPIS DEL – ZD SLADKI VRH – OBNOVA, STAVBNO POHIŠTVO, STREHA, FASADA

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca