Datum objave: 15. 11. 2017

Razpisna dokumentacija

Seznam javnih poti in javnih površin za izvajanje zimske službena območju občine Šentilj 2018

Ceste – karta

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca