Datum objave: 22. 11. 2018

Razpisna dokumentacija

Popis čistilna naprava  I. FAZA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

Datum objave: 26. 11. 2018

(popravek) Razpisna dokumentacija

Datum objave: 29. 11. 2018

Situacija čistilne naprave Velka