Datum objave: 12.3.2018

Rok prijave na javni razpis: do vključno 30.3.2018 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

Oddaja in dostava vlog: Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka za predložitev vlog v zapečateni ovojnici. Ovojnica mora biti označena z: “NE ODPIRAJ – TURISTIČNA DRUŠTVA”, na prednji strani ovojnice in z nazivom in sedežem PRIJAVITELJA) na zadnji strani ovojnice.

Več v prilogi:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018