Datum objave: 07. 03. 2018

Rok za predložitev vlog: do vključno 3. 4. 2018 do 12.00 ure, ne glede na način dospetja na sedež Občine Šentilj

Več v prilogi: Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij