Datum objave: 02. 04. 2019

Razpisna dokumentacija (predpisanega obrazca oziroma vloge po tem razpisu ni)

Rok za predložitev vlog: do 15. 4. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež občine Šentilj.