Datum objave: 03.. 04. 2019

Razpis

Razpisna dokumetacija

Rok za predložitev vlog: do 23. 4. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2