Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Šentilj (MUV, št. 25/2011), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠENTILJ in sicer:

a) Zlato plaketo Občine Šentilj

b) Srebrno plaketo Občine Šentilj

c) Bronasto plaketo Občine Šentilj

d) Spominsko priznanje Občine Šentilj

Vse potrebne informacije najdete v naslednji prilogi:

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Šentilj

Rok za podajo pobude oz. predloga je do vključno 11. 03. 2019 do 12. uri, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.