Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Šentilj (MUV, št. 25/2011), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja  JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Šentilj.

Rok za podajo pobude oz. predloga je do vključno 26. februarja 2018 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

Več v prilogi: JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Šentilj