Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem v občini Šentilj (MUV, št. 9/2017), Komisija za šport Občinskega sveta Občine Šentilj objavlja JAVNI POZIV za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem v občini Šentilj za leto 2017.

Rok za podajo pobude oz. predloga je do vključno 26. februarja do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

Več informacij na tej povezavi.