Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem v občini Šentilj (MUV, št. 9/2017), Komisija za šport Občinskega sveta Občine Šentilj objavlja JAVNI POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM V OBČINI ŠENTILJ za leto 2018 in sicer:

a) perspektivna športnica

b) perspektivni športnik leta

c) športnica leta

d) športnik leta

e) športna ekipa leta

f) športni strokovni delavec leta

g) jubilej športnega društva ali kluba

Rok za podajo pobude oz. predloga je do vključno 08. 03. 2019 do 12. uri, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

Več informacij v prilogi:

JAVNI POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM V OBČINI ŠENTILJ