V prostorih Občine Šentilj bo v času od 21. 08. do vključno 01. 09. 2017 potekala JAVNA RAZGRNITEV PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2017.

OBVESTILO