Nekateri lastniki nepremičnin v občini Šentilj ste osebno prejeli obvestilo o začetku javne razgrnitve podatkov za nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. Evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč ima Občina Šentilj že vzpostavljeno, toda z uveljavitvijo občinskega prostorskega načrta v letu 2017 je nastalo toliko sprememb v evidenci, da Občina evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč ponovno javno razgrinja.

Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč vsebuje parcele, ki so primerne za pozidavo in Občina Šentilj hkrati spodbuja njihovo pozidavo.

Predlagamo vam, da podatke o nepremičninah skrbno pregledate.

  • če se z vključitvijo vaše nepremičnine v evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč ne strinjate iz razloga napačno ugotovljenega lastniškega stanja oziroma so vam vsebinski razlogi pritožbe jasni, nam lahko posredujete vašo pritožbo preko redne pošte na naslov Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah s pripisom »Pritožba JR – NSZ« oziroma preko elektronske pošte valerija.primozic@sentilj.si.
  • če menite, da je vključitev vaših nepremičnin v evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč sporna zaradi vsebinskih razlogov in pri pripravi pritožbe potrebujete strokovno pomoč, vas vabimo, da kontaktirate s strani Občine Šentilj pooblaščenega izvajalca na telefon 031/013-003 ter mu predstavite svoje nestrinjanje. Na ta način bomo lahko skupaj ugotovili razlog vaše pritožbe ter vam svetovali, kako pripraviti ustrezno pritožbo na javno razgrnjene podatke.

Obrazec za podajo pritožbe, čistopis odloka NUSZ in vrednost točke se nahajajo tudi na sedežu Občine.

OBRAZEC

ODLOK o nadomoestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj