Občina Šentilj z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SV-14  v naselju Sladki Vrh v občini Šentilj.

Gradivo bo od vključno 15. 05. 2018 do 15. 06. 2018 javno razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Šentilj.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 06. 06. 2018 ob 16. uri  v prostorih občinske uprave Občine Šentilj.

Več informacij:

JAVNO NAZNANILO