Vloge/obrazci

vrtkoizdajoPROJEdaja

[vc_columAMEN]
[/vc_column]

Upravna taksa se plača na TRR Upravne takse Občine Šentilj:

  • IBAN: SI56 0131 8518 0309 174
  • REFERENCA: SI11 76180 – 7111002 – 2019
  • NAMEN: plačilo upravne takse
  • BIC KODA: BSLJSI2X

VZOREC POLOŽNICE

 

  • STANDARDNE VLOGE

VLOGA

UPRAVNA TAKSA VLOGA V WORD OBLIKI

VLOGA V PDF OBLIKI

VLOGA ZA ENKRATNO DENARNO OBČINSKO SOCIALNO POMOČ OBČANOM OBČINE ŠENTILJ

0 EUR VLOGA   VLOGA

VLOGA ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI ŠENTILJ

0 EUR  

 VLOGA

 

 VLOGA

VLOGA ZA FINANCIRANJE MLEČNIH PREPARATOV – DOJENČKI 0 EUR  VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA FINANCIRANJE MLEČNIH PREPARATOV – MALI OTROCI

0 EUR VLOGA  VLOGA
VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ZNIŽANJA PLAČILA VRTCA ZA ČAS NEPREKINJENE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI DALJŠE OD ENEGA MESECA 0 EUR VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA PRIJAVO V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NA PODLAGI ZA ZAVAROVANJE 033

0 EUR VLOGA  VLOGA 

POTRDILO O LASTNI PROIZVODNJI

4,50 EUR POTRDILO 

POTRDILO 

                                                          VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN 

22,60 EUR VLOGA 

 VLOGA

OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)

4,50 EUR   OBRAZEC OBRAZEC 
VLOGA ZA ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)

22,60  EUR 

 VLOGA

 VLOGA

OBVESTILO O IZVEDBI JAVNE PRIREDITVE 0 EUR OBVESTILO 

OBVESTILO 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA KORIŠČENJE JAVNE POVRŠINE

4,50 EUR VLOGA  VLOGA 

POROČILO O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI

Vse zavezance za plačilo turistične in promocijske takse obveščamo, da naj takso plačajo na račun številka SI56 0131 8845 0000 015.

0 EUR  POROČILO

 

POROČILO

 

VLOGA ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV DOSTAVE TOPLIH OBROKOV STAREJŠIM OBČANOM OBČINE ŠENTILJ 0 EUR VLOGA

VLOGA

  • OKOLJE IN PROSTOR

VLOGA

UPRAVNA TAKSA VLOGA V WORD OBLIKI VLOGA V PDF OBLIKI
VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA 22,70 EUR VLOGA

VLOGA 

NAPOVED ALI SPREMEMBA PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – NUSZ

 0 EUR  VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA 5-LETNO OPROSTITEV PLAČEVANJA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

22,60 EUR VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

22,60 EUR  VLOGA  VLOGA

PRITOŽBA USTNO NA ZAPISNIK NA ODLOČBO ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

18,10 EUR PRITOŽBA 

 PRITOŽBA

VLOGA ZA IZDAJO DOPOLNILNE ODLOČBE ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

0 EUR  VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO CESTE

25 EUR /  40 EUR / 36,30 EUR   VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE 22,70 EUR  VLOGA

VLOGA 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O STATUSU ZEMLJIŠČA

3,00 EUR  VLOGA  VLOGA
VLOGA ZA IZDAJO KOPIJE IZSEKA PROSTORSKIH AKTOV 0 EUR  VLOGA 

VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV

0 EUR  VLOGA  VLOGA
VLOGA ZA IZDAJO MNENJA K PROJEKTU IN GRADNJI NEZAHTEVNIH OBJEKTOV 0 EUR VLOGA 

 VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLOP NA JAVNI VODOVOD

0 EUR VLOGA VLOGA
EVIDENČNI LIST PLAZOV 0 EUR EVIDENČNI LIST 

 EVIDENČNI LIST

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV, POPRAVILO, ODSTRANITEV SPOMENIKOV IN DRUGIH NAGROBNIH OBELEŽIJ

 

  22,60 EUR

 

VLOGA

 

 

 VLOGA

 

 

  • VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O PREDKUPNI PRAVICI
VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O PREDKUPNI PRAVICI 3,00 EUR VLOGA

VLOGA

 

  • PRIPOMBA NA ODMERO NADOMESTILO ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

PRIPOMBA NA ODMERO NADOMESTILO ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

0 EUR

VLOGA

VLOGA

 

  • OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OBČINE ŠENTILJ

0 EUR

VLOGA

VLOGA

 

  • NAJEM OPREME, PROSTOROV IN CENIKI

OBRAZEC OZIROMA VLOGA ZA NAJEM/IZPOSOJO OPREME IN PREDMETOV, KI SO LAST OBČINE ŠENTILJ

/

VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA KORIŠČENJE DVORAN IN DRUGIH PROSTOROV OZIROMA JAVNIH POVRŠIN, KI SO LAST OBČINE ŠENTILJ

/

VLOGA

VLOGA

CENIK ZA KRATKOTRAJNI NAJEM DVORAN IN DRUGIH PROSTOROV TER ZUNANJIH JAVNIH POVRŠIN IN DRUGE OPREME TER PREDMETOV, KI SO LAST OBČINE ŠENTILJ

/

VLOGA

VLOGA

CENIK KRATKOTRAJNEGA NAJEMA TRŽNEGA PROSTORA IN TRŽNIH PRIPOMOČKOV

/

VLOGA

VLOGA

 

TEL: +386 2 650 62 00

Za več informacij in vsa morebitna vprašanje se obrnite na sprejemno pisarno občinske uprave.

E-POŠTA: obcina@sentilj.si

 

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close