Vloge/obrazci

Upravna taksa se plača na TRR Upravne takse Občine Šentilj:

  • IBAN: SI56 0131 8518 0309 174
  • REFERENCA: SI11 76180 – 7111002 – 2018
  • NAMEN: plačilo upravne takse
  • BIC KODA: BSLJSI2X

VZOREC POLOŽNICE

 

  • STANDARDNE VLOGE

VLOGA

UPRAVNA TAKSA VLOGA V WORD OBLIKI VLOGA V PDF OBLIKI
VLOGA ZA ENKRATNO DENARNO OBČINSKO SOCIALNO POMOČ OBČANOM OBČINE ŠENTILJ 0 EUR VLOGA 

 VLOGA

VLOGA ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI ŠENTILJ

0 EUR  

 VLOGA

 

 VLOGA
VLOGA ZA FINANCIRANJE MLEČNIH PREPARATOV – DOJENČKI 0 EUR

 VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA FINANCIRANJE MLEČNIH PREPARATOV – MALI OTROCI

0 EUR VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ZNIŽANJA PLAČILA VRTCA ZA ČAS NEPREKINJENE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI DALJŠE OD ENEGA MESECA

0 EUR

VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA PRIJAVO V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NA PODLAGI ZA ZAVAROVANJE 033 0 EUR VLOGA  VLOGA 
POTRDILO O LASTNI PROIZVODNJI 4,50 EUR POTRDILO  POTRDILO 
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO NA TRŽNICI 22,60 EUR VLOGA   VLOGA
OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE) 4,50 EUR / 22,60 EUR  OBRAZEC OBRAZEC 
VLOGA ZA ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE) 22,60  EUR   VLOGA  VLOGA
OBVESTILO O IZVEDBI JAVNE PRIREDITVE 0 EUR OBVESTILO  OBVESTILO 
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA KORIŠČENJE JAVNE POVRŠINE 4,50 EUR VLOGA  VLOGA 
POROČILO O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI 0 EUR  POROČILO  POROČILO

 

 

  • OKOLJE IN PROSTOR

VLOGA

UPRAVNA TAKSA VLOGA V WORD OBLIKI VLOGA V PDF OBLIKI
VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA 22,70 EUR VLOGA

VLOGA 

NAPOVED ALI SPREMEMBA PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – NUSZ

 0 EUR  VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA 5-LETNO OPROSTITEV PLAČEVANJA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

22,60 EUR VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

22,60 EUR  VLOGA  VLOGA

PRITOŽBA USTNO NA ZAPISNIK NA ODLOČBO ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

18,10 EUR PRITOŽBA 

 PRITOŽBA

VLOGA ZA IZDAJO DOPOLNILNE ODLOČBE ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

0 EUR  VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO CESTE

25 EUR /  40 EUR / 36,30 EUR   VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE 22,70 EUR  VLOGA

VLOGA 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O STATUSU ZEMLJIŠČA

3,00 EUR  VLOGA  VLOGA
VLOGA ZA IZDAJO KOPIJE IZSEKA PROSTORSKIH AKTOV 0 EUR  VLOGA 

VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV

0 EUR  VLOGA  VLOGA
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K PROJEKTU 0 EUR VLOGA 

 VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLOP NA JAVNI VODOVOD

0 EUR VLOGA VLOGA
EVIDENČNI LIST PLAZOV 0 EUR EVIDENČNI LIST 

 EVIDENČNI LIST

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV, POPRAVILO, ODSTRANITEV SPOMENIKOV IN DRUGIH NAGROBNIH OBELEŽIJ

PRIPOMBA NA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

 

22,60 EUR

 

 

 

0 EUR

VLOGA

 

 

 

VLOGA

VLOGA

 

 

 

VLOGA

 

  • PRIPOMBA NA ODMERO NADOMESTILO ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

PRIPOMBA NA ODMERO NADOMESTILO ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

0 EUR

VLOGA

VLOGA

 

 

  • OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OBČINE ŠENTILJ

0 EUR

VLOGA

VLOGA

TEL: +386 2 650 62 00

Za več informacij in vsa morebitna vprašanje se obrnite na sprejemno pisarno občinske uprave.

E-POŠTA: obcina@sentilj.si

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close