Datum objave: 02. 10. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA POPOLNO ZAPORO LOKALNE CESTE LC št. 392061 »Šentilj – Stara gora – Zg. Kungota, odsek Thalerjeva ulica 7